ИАЛВ уведомява производителите на винени сортове грозде да подадат декларации съгласно чл.8 на Регламент 436/2009 г.

Във връзка с гроздоберната кампания 2022 г., ИАЛВ напомня, че съгласно чл.8 на Регламент 436/2009 г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2022 г. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИЛАВ град Пловдив.

Срок за подаване на Декларациите за реколта от грозде в съответствие с чл.8 на Регламент 436/2009 г. е най-късно до 15 януари 2023 г.

Съгласно горепосоченото и чл.8 на същия регламент, нарушителя съответно гроздопроизводител, който не е обявил реколтата си в законоустановения срок или нарушил императивните актове по прилагането им, ще бъде наказан с глоба от 500 до 1000 лева за физическите лица и от 2000 до 10 000 лева за юридическите лица и едноличните търговци.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn