Избират представителите на община Панагюрище в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

В изпълнение на разпоредбата на новия чл.64а от Закона за защита при бедствия в Област Пазарджик предстои да бъде създаден Областен съвет за намаляване на риска от бедствия /ОСНРБ/. В състава на съвета общините са представлявани от кметовете на общини или оправомощени техни представители и по един представител на общинския съвет от всяка община. В тази връзка в Общински съвет-Панагюрище е постъпило писмо от вр.и.д. Областен управител Гинче Караминова в срок до 5 август 2016 година местният парламент да избере свои представител и оправомощен на кмета представител, в случай че той няма да участва лично. „С оглед специфичните функции на ОСНРБ, моля, при възможност, да бъдат излъчени представители на Вашата община с познания и опит в дейностите по управление на риска от бедствия“, се казва още в писмото.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn