Изготвено е предложение за областна здравна карта на Пазарджик

Финално заседание на комисията по изработване на областна здравна карта одобри предложението, което ще бъде изпратено до Министерство на здравеопазването до края на месец февруари. Заседанието бе председателствано от областния управител Стефан Мирев, на него присъстваха заместник-областният управител Йордан Кожухаров, представители на общините, РЗОК, РЗИ, представители на болници, съсловни организации от областта.

Заседанието се провежда в изпълнение на Заповед № РД-02-58/19.02.2018 г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, съгласно която е назначена Комисия за изготвянето на областна здравна карта. В състава на Комисията се включват областният управител, който е и председател на комисията, двама представители на Регионалната здравна инспекция, двама представители на Районната здравноосигурителна каса, двама представители на Районната колегия на Българския лекарски съюз, един представител на Районната колегия на Българския зъболекарски съюз, един представител на Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, един представител на представителните организации за защита на правата на пациентите и по един представител на всяка община от областта. Разработването на Областна здравна карта, респективно на Национална здравна карта, законово е регламентирано в Закона за лечебните заведения и в нея се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ.

Предложението за областна здравна карта е съобразено с методиката на Министерство на здравеопазването. Обемът на легловата база в болничните заведения на територията на област Пазарджик, тяхната обезпеченост със специализирана апаратура и лекари, обезпечеността на населението с доболнична медицинска помощ отговарят на нуждите на населението и здравно-демографските данни.

В област Пазарджик са регистрирани лечебни заведения /ЛЗ/ за първична извънболнична помощ лекари/лекари по дентална медицина – 363 бр.; ЛЗ за специализирана извънболнична помощ – 126; ЛЗ за болнична помощ – 14 и 10 други лечебни заведения – ЦСМП с 9 филиала и диализен център гр. Пазарджик.

По Методиката за субсидиране на ЛЗ в областната здравна карта необходимият общ брой лекари/лекари по дентална медицина е 435; лекари в специализирана извънболнична помощ – 213; специалисти по здравни грижи – 431; болнични легла – 1086 бр.

Към предложението ще бъде приложена и подробна аргументация за всички данни, с която да се защити запазването на съществуващите нива на здравеопазването към момента в областта.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn