Изготвен е проект на заповед за защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, минаваща и през землището на община Панагюрище

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001039 „Попинци“.
Защитената зона е разположена в землищата на с. Боримечково, с. Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик, гр. Панагюрище, с. Попинци, с. Левски, с. Бъта, с. Елшица, с. Оборище, с. Баня, с. Поибрене, община Панагюрище, област Пазарджик, гр. Стрелча, с. Блатница, с. Смилец, с. Свобода, с. Дюлево, община Стрелча, област Пазарджик, с. Драгомир, община Съединение, област Пловдив, с. Красново, с. Мало Крушево, с. Кръстевич, община Хисаря, област Пловдив, с. Мухово, община Ихтиман, област София.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, тема „Природа“,
подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите София, Пазарджик и Пловдив.
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn