Изготвен е проект на Областната програма за намаляване на риска от бедствия

С писмо до Общинския съвет в Панагюрище областният управител на област Пазарджик Стефан Мирев информира, че е публикуван проект на Областна програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2021-2025 година. Мнения, виждания и предложение по програмата общинските съвети в цялата област могат да изразят до 8 март. Проектът на програмата предстои да бъде разгледан от ресорната комисия в градския парламент.

Областната програма за намаляване на риска от бедствия съдържа оперативни цели и дейности за реализиране на оперативните цели от Националната програма за намаляване на риска от бедствия, както и дейности за реализиране им на областно и общинско ниво. Документът е със срок на действие 5 години и е предназначен за територията на област Пазарджик. Програмата отчита идентифицираните значими рисковете в Областния план за защита при бедствия, като целта е да се намали влиянието им и да се повишат способностите за готовност, координация, реагиране и бързо възстановяване след бедствия.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn