Изготвен е Съкратен план за действие за придобиване на земя във връзка със строителството на язовир „Луда Яна“

Съкратен план за действие за придобиване на земя за целите на строителството на язовир „Луда Яна“ е публикуван на интернет страницата на Община Панагюрище /www.panagyurishte.org/. Планът може да бъде разгледан и в административната сграда на Община Панагюрище /пл. „20-ти април“ № 13, приемна зала за граждани в следното работно време от 8:30 часа до 17:30 часа/.

Съкратеният план за действие за придобиване на земя (СППЗ) е изготвен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на Република България и очертава предприетите действия за отчуждаване на земя, необходима за изграждането на язовир „Луда Яна“ и неговата прилежаща инфраструктура (т.е. язовирна стена, резервоар, водовземна кула, отбивен тунел, основен изпускател, преливник, пречиствателна станция за питейна вода (ПСПВ), санитарно-охранителна зона), включително свързаната инфраструктура – водопроводи и изместване на електрически линии в община Панагюрище, област Пазарджик. Строителството на язовир Луда Яна е част от Проект за развитие на общинската инфраструктура (ПРОИ), изпълняван от МРРБ и финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка) и държавния бюджет.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn