Издадени са заповеди за масивите за ползване на земеделските земи 

Заповеди за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи  в землища от община Панагюрище за стопанската 2020 -20201г. издаде Областна дирекция „Земеделие“ – град Пазарджик. Със заповедите се одобряват масивите за ползване по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 -2021 г. в землището на гр. Панагюрище, с. Попинци, Поибрене, Баня, Бъта. Заповедите са обявени в кметствата и на интернет страницата на Община Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn