Изложбата „Селищна могила Юнаците – 80 години от началото на археологическите проучвания“ ще гостува в Исторически музей-Панагюрище

Изложбата на Регионален исторически музей – Пазарджик „Селищна могила Юнаците – 80 години от началото на археологическите проучвания“ ще гостува в Исторически музей-Панагюрище. Официалното откриване на експозицията ще бъде на 12-ти февруари, от 17:30 часа, в зала-трезор „Панагюрско златно съкровище” на музея.

Информационни табла в хронологическа последователност представят проучванията на различните научни екипи, графична и фотодокументация на разкритите структури и стратиграфски пластове, селищна организация, укрепителна система – крепостна стена и ров, даващи информация за селищната и социалната организация на обитателите на първообраза на по-късните градски центрове.
Разнообразни предмети, открити по време на археологическите разкопки, илюстрират различни теми, свързани с живота на обитателите на селището през халколитната и ранната бронзова епоха – домостроителство, духовен живот, икономика.
Голяма част от предметите се експонират за първи път пред публика. Сред тях са златните находки, открити в халколитния пласт, датирани около 4600 – 4500 г. пр. Хр., доказателство, че това е най-старото обработено злато, намерено до момента в Европа. Многобройната култова пластика – антропоморфни, зооморфни и орнитоморфни фигури и съдчета, представя почитаните божества и религиозните вярвания на древните обитатели на селището.

Значимо място в изложбата е отделено на керамичните съдове и изделия, които показват развитието и характерните особености на керамиката в различните хронологически пластове.
Изложбата е реализирана с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
Изложбата ще остане експонирана до 30 април 2020 г.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn