Изменение на бюджета на Община Панагюрище в четири направления

Дневен ред от девет точки и провеждане на две общи събрания на общински търговски дружества са планирани за предстоящото на 25 юни заседание на Общински съвет-Панагюрище. Първите четири решения, които ще гласуват старейшините, се отнасят за изменение на бюджета на Община Панагюрище за 2015 година. Промяната на разчета е в четири направления:
– увеличаване средствата за дейност „Спортни бази за спорт за всички“;
– разпределение на средствата за ремонт на сгради на читалищата от община Панагюрище;
– създаване на зона за спорт и отдих в детските градини на община Панагюрище;
– увеличаване капитала на „Асарел Панагюрище Здраве“ ООД чрез допълнителна парична вноска на Община Панаюрище.
Сред другите планирани точки в дневния ред на предстоящото заседание са:

  •  Откриване на нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи – град Панагюрище.
  • Утвърждаване на маломерни групи в детските заведения на община Панагюрище за учебната 2015/2016 година.
  • Сключване на споразумение за сътрудничество при изграждане на инфраструктурни обекти към Многофункционална спортна зала в гр.Панагюрище между „Спорт инвест-Панагюрище” и Община Панагюрище.

На сесия ще бъде подложено на гласуване и удължаване срока на договора за управление на управителя на „В и К-П” ЕООД Марин Вулев.
Последната точка е свързана с разпореждане с общинско имущество. След изчерпване на дневния ред на  заседанието ще се проведат годишните общи събрания на две общински търговски дружества –  дружество „Оборище” ЕООД и на Диагностично-консултативен център I“ ЕООД за 2014 година. Ще бъдат приети доклади на управителите на дружествата, финансовите отчети за 2014 година, ще бъде решено как да се разпределят финансовите резултати за миналата година, както и ще се определят окончателните размери на възнаграждението на управителите на дружествата.

Заседанието на Общински съвет-Панагюрище е с начален час 14 и традиционно ще бъде излъчено на живо по телевизионно студио „Оборище прим“

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn