Изплатена е целевата помощ на 1499 първокласника за учебната 2018/2019 г. в област Пазарджик

На 15 октомври т.г. приключи приемането на заявления – декларации за отпускане на еднократната помощ от 250 лева за ученици в първи клас за учебната 2018/2019 година, съобщават от Регионална дирекция за социално подпомагане (РДСП) – Пазарджик.

Последните данни от РДСП – Пазарджик сочат, че са подадени 1 642 заявления – декларации, а издадените заповеди за отпускане на помощта тази година са 1 552 и се отнасят за 1 573 деца. Няма издадени заповеди за отпускане на помощта в натура, а заповедите за отказ са 90.

Помощта за първокласници се отпуска по реда на Закона за семейните помощи за деца, като право да я получат имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавни или общински училища. Друго задължително условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв. Помощта се отпуска без условия за доход за деца с трайни увреждания, сираци и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини и близки по реда на Закона за закрила на детето.

До 15 ноември дирекциите „Социално подпомагане“ в областта трябва да извършват проверки в училищата с цел установяване дали децата са постъпили в училище. Ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно учебните занятия до завършването на първи клас, помощта ще трябва да бъде възстановена.

За миналата учебна 2017/2018 година подадените заявления-декларации за отпускане на въпросната помощ бяха общо 1 732, а издадените заповеди за отпускане на помощта бяха 1 643 и се отнасяха за 1 677 деца. Нямаше издадени заповеди за отпускане на помощта в натура. Заповедите за отказ бяха 89, се казва още в пресинформацията.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn