Изтича срокът за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

През миналата седмица Дирекция “Бюро по труда”-Панагюрище уведоми работодателите от общините Панагюрище и Стрелча, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).  Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
– безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства –1489,47  лв.;
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
– работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1) – свободни средства – 1819,47 лв.;
– държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства -4730,26 лв.;
Обучение на възрастни
Обучение на възрастни по чл. 63 от ЗНЗ (по реда на чл. 63 от ППЗНЗ)-1796,00 лв.
Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Панагюрище, както и на тел. 0357/ 6-40-45, 6-35-12.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn