Инвестиционни мерки с приоритет малки земеделски стопанства и млади фермери отварят прием през 2021 година

През 2021 година ще бъдат отворени приеми по инвестиционни мерки, подпомагане на млади фермери и малки стопанства от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. С висок интерес са подмерките 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ заради широкия набор от подпомагани дейности, а също и подмерките 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Те ще бъдат финансирани със средства от инструмента „Следващо поколение ЕС“ по Плана за възстановяване на ЕС и бюджета, определен за преходния период 2021-2022 г. след приемането на Регламента за определяне на някои преходни разпоредби.

Средствата от инструмента „Следващо поколение ЕС“ се предоставят за справяне с въздействието на кризата от COVID-19 и последиците от нея за земеделския сектор и селските райони на страната. Очаква се целевото им използване по подмерки 4.1 и 4.2 да допринесе за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване на сектора. Насочването на средства по подмерки 6.1 и 6.3 трябва да подпомогне земеделските стопани при въвеждането на нови модерни технологии и осигуряване на безопасна работна среда. Предвижда се по подмерки 4.1 и 4.2 да отпадне подходът, при който приоритетно се подпомагаха проекти, изпълнявани на територията на селски райони. Ще се подкрепят проектни предложения в обхвата на така наречените чувствителни сектори. Ще се финансират проекти за инвестиции, свързани с напояване, околна среда, внедряване на дигитални технологии, автоматизиране на работните процеси, както и бизнес планове, които имат затворен цикъл на производство чрез преработка на собствени суровини.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn