Иновационни аспекти в общуването „детска градина-семейство“ бяха представени на общински учителски форум

Първи общински учителски форум „Детската градина и семейството – иновации във взаимодeйствието“ се проведе в Панагюрище на 25 ноември. Организатор на  форума бе ЦДГ „Надежда“, село Бъта в партньорство с Община Панагюрище. Доклади по темите представиха директорката на детското заведение в Бъта Мария Рендакова и психоложката Евгения Загорска. На форума присъстваха  зам.-кметът „Хуманитарни дейности” на Община Панагюрище Галина Матанова, Марияна Гигова, старши експерт „Предучилищна подготовка“ в РИО – Пазарджик, директори на детски градини от община Панагюрище, учители.

s matanova Мария Рендакова акцентира на иновационните аспекти в общуването „детска градина-семейство“, като подчерта, че основна цел е изграждането на партньорски взаимоотношения с родителите на децата и създаването на мост между детската градина и семейството. Широко да отворим вратите на детските градини за обществеността. Да проявяваме човечност към децата, непринуденост в общуването, да им вярваме, да уважаваме детските странности, отбеляза още директорката на ЦДГ „Надежда“ в село Бъта. На фокус бяха поставени още темите за възпитателното и образователното сътрудничество, за новата роля на съвременния учител като медиатор и трансформацията на формулата на предучилищното възпитание от „педагог-дете „в „педагог-дете-родител“. IMG_8721 

Детската градина е място не само за обучение и възпитание на подрастващите,  тя е един своеобразен дом за детето, който дава възможност за развитие на неговите потребности и интереси, подчерта и психологът от Психолого-педагогически център-гр.Панагюрище Евгения Загорска. Детската градина не посреща просто деца, а семейства, изтъкна още психотерапевтът и открои важността учителят ефективно да говори, ефективно да слуша и да е позитивен спрямо децата. Евгения Загорска подчерта и позитивното влияние върху детето, когато се постигне работещо партньорство и споделена отговорност между детското заведение и forunevgeniqсемействата, като подчерта, че трябва да се разработят стратегии за по-активно включване на родителите в живота на детското градина, в частност и на бащите.

Здравният медиатор Боянка Врагова изрази готовност да съдейства на всички детски заведения на територията на общината за по-лесното интегриране на децата от ромския етнос. Учители и директори от детските градини в община Панагюрище презентираха пред своите колеги добри практики, свързани със съвместната работа между педагози и родители.

Организаторът на форума Мария Рендакова благодари на всички за проявеното сериозно отношение, с което са подходили към зададената проблематика. „Уверени сме, че този форум е първи, но не и последен и през следващите години ще бъде в по-разширен състав, с включени много млади учители, родители, членове на обществените съвети не само от община Панагюрище”, подчерта Марияна Гигова от образователния инспекторат в Пазарджик и изведе ключовите думи от провелия се форум: „За да бъде успешно взаимодействието със семейството трябва да има уважение и доверие, които да са взаимни. Трябва да има висок професионализъм от нас, които сме с педагогическо образование и човечност към децата.”

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn