Инспекцията по труда затяга контрола в селското стопанство

Ще бъдат увеличени екипите, проверяващи в сектора, с инспектори по труда, осъществяващи контрол в други икономически дейности. Акцент при проверките ще бъде законосъобразното наемане на работна сила.

От Инспекцията по труда посочват, че секторът е един от най-рисковите по отношение използването на недеклариран труд и по осигуряването на здраве и безопасност при работа. По тази причина всяка година в него се извършват около 10% от всички проверки на Инспекцията.

През 2020 г. в селското стопанство са били извършени 3567 проверки, при които са били установени 10 464 нарушения. От тях 6422 са били свързани с осигуряването на здраве и безопасност при работа и 4028 – по изпълнение на трудовите правоотношения. Случаите на работа без трудов договор, установени в сектора през 2020 г., са 207 от общо 2641.

Работниците в селското стопанство трябва да бъдат наети на трудов договор. Сключването на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа е един от начините за законосъобразно наемане на работна сила в сектора. От тази година тютюнопроизводителите също имат право да наемат работници с еднодневни трудови договори. Наетите на тях не губят право на социално подпомагане и осигуряване и същевременно се осигуряват във фонд „Пенсии“ и във фонд „Трудова злополука и професионална болест“.

Осигурителните вноски се внасят авансово, преди заявяването на образците на еднодневни трудови договори. Земеделците, обработващи плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула, както и тютюнопроизводителите могат да заявят образци по всяко време, дори извънработното за администрацията, чрез специално разработения софтуер за предоставянето им. Той позволява автоматично генериране на веднъж вече въведени данни на наети лица, калкулатор за дължими осигурителни вноски и данъци за сметка на наетите, чистата сума за получаване и други.

От началото на годината 225 земеделски стопани са заявили общо 35 647 броя образци на еднодневни трудови договори, от които за 4 часа – 4270. Основно договорите са за отглеждане на лозя – винени, ябълки, ягоди и лавандула.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn