Информационен ден за регистрирани търсещи работа лица проведе Дирекция „Бюро по труда“-Панагюрище

Днес, 28 май 2024 г. от 10:30ч. Дирекция „Бюро по труда“Панагюрище проведе информационен ден за регистрирани търсещи работа лица /ТРЛ/. Мероприятието бе посетено от 35 ТРЛ и 2 работодатели, заявили свободни работни места /СРМ/ с обекти на работа в региона.

Хората бяха запознати с услугите, които се предлагат, с изискванията и условията на работа във фирмите, заявили свободни работни места, както за обекти в региона, така и за други региони, включително в областта на туризма, с бонусната система и стимулите, които предлагат – осигуряване на транспорт или възстановяване на лични транспортни разходи, купони за храна и други социални придобивки.

Трудовите посредници консултираха ТРЛ и работодателите като проведоха индивидуални срещи с всеки от тях.

В резултат:

насочени са 18 ТРЛ за срещи с работодатели, заявили СРМ;

информирани и консултирани са 13 безработни лица /БЛ/ за възможностите за обучение в ЦРЧРРИ;

консултирани са 2 БЛ за възможностите за подкрепа при стартиране на самостоятелна стопанска дейност;

информирани 6 БЛ и 2 работодатели за възможностите за включване в ПМЗ по ЗНЗ и проекти по П РЧР – „Младежка заетост+“ и „Започвам работа“- компонент 3 „Заетост“;

насочени за включване в Ателиета за търсене на работа – 3 БЛ;

информирани заети ТРЛ и работодателите за стартирал прием на заявления за обучение с ваучери по проект „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица”.

Утре, 29 май, от 10.30 часа ще се проведе вторият информационен ден, в който служителите на Дирекция „Бюро по труда“Панагюрище ще консултират нерегистрирани търсещи работа лица.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn