Информационна среща, свързана с финансирането чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, ще се проведе в Панагюрище през тази седмица

Информационна среща на тема: „Възможности за финансиране чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове през 2017г.“ ще се проведе на 12 април в Панагюрище.  Събитието е в рамките на първата серия информационни срещи, които Областен информационен център (ОИЦ)-Пазарджик провежда на територията на областта.
Целта на серията от събития е да се представят възможностите за финансиране, заложени в Индикативните годишни работни програми през 2017 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Оперативна програма „Околна среда“, Оперативна програма „Региони в растеж“ и Програмата за развитие на селските райони.
Потенциални кандидати по програмите ще са представителите на общини, НПО, детски гради, училища, читалища, бизнес, земеделски производители и др.
Събитието в Панагюрище ще се проведе в Заседателната зала на Общинска администрация от 10:30 часа.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn