Информационна среща с потенциални ползватели на европейско финансиране ще се проведе в Панагюрище

 

От днес в  Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик стартира серия от информационни срещи по общините в областта. Срещите с потенциални ползватели на европейско финансиране и заинтересовани граждани ще са на тема „Работа с Информационна система за управление и наблюдение  на средствата от ЕС в България 2020 и възможностите за финансиране по програмите през 2016 г.“. В Панагюрище такава среща ще се проведе на 13 юни в Заседателната зала на Община Панагюрище.

Целта е да се представи на широката общественост „Ръководство за подаване на проектни предложения чрез ИСУН 2020“, както и възможностите по програмите през 2016 г. Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 (ИСУН 2020) обслужва всички административни структури, участващи в процеса на управление, наблюдение и контрол на средствата от Структурните фондове на ЕС независимо от тяхното местоположение на територията на Република България.

ИСУН 2020 работи от м. май 2015 г. като до момента електронно са подадени близо 8 000 проектни предложения. Системата предлага денонощен режим на работа. Чрез нея могат да кандидатстват за европейско финансиране потенциалните бенефициенти по всички оперативни програми, както и по Програмата за морско дело и рибарство и Оперативна програма за храни и материално подпомагане. ИСУН позволява изцяло електронно кандидатстване и отчитане на проектите, спомага за опростяване на процесите по управление на средствата от ЕС и подобрява прозрачността.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn