Историкът проф. д.и.н. Иван Стоянов е тазгодишният носител на наградата „Оборище“

Историкът проф. д.и.н. Иван Стоянов е тазгодишният носител на наградата „Оборище“. Тя ще му бъде връчена на 2 май по време на на всенародното поклонение-събор в местността Оборище по случай 140-та годишнина от Априлската епопея. Наградата се връчва от Сдружението на възрожденските градове и общности „Възраждане – ХХI век“ с председател кметът на община Панагюрище Никола Белишки.

Наградата „Оборище“ се присъжда на лице или организация, които със своята държавническа, обществена или творческа дейност имат значителен принос в консолидирането на българската нация, в укрепването на българската държавност, в утвърждаването на българското патриотично самосъзнание и ценности.

Проф. Иван Илиев Стоянов е роден на  12 февруари 1949 година в град Плевен. Средното си образование завършва в Гимназия с преподаване на руски език „Васил Каравасилев“ в град Плевен през 1967 година, а висше образование завършва във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, специалност история.

Трудовия си път започва през 1971 година като учител в ОУ „Христо Ботев“, село Паисиево, Силистренско. През 1974 година започва научна работа в Окръжен исторически музей в град Плевен. От 1975 година е преподавател в катедра „Нова и най-нова история на България“ на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. През 1983 година придобива квалификацията доктор по история, през 2002 година – доктор на историческите науки, а през 2004 година придобива титлата професор.

Научните му интереси са в областта на политическата история на Българското възраждане и първите години от развитието на Княжество България.

Ръководител на дипломанти по магистърски програми и докторанти.

Владее руски и френски език.

От 1989 до 1991 година е заместник-декан на Исторически факултет на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

От 1991 до 1993 година е заместник-ректор на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

От 1995 до 1999 година е ректор на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Проф. д.и.н Иван Илиев Стоянов е бил и началник на отдела за Научно-изследователска дейност.

От 1996 година е член на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).

За периода 2000-2003 година е Председател на Постоянната комисия по обществени науки към Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).

От 2003 година е Председател на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства към Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), а от 2013 година и към настоящия момент е Председател на фондация „Васил Левски“.

Проф. д.и.н Иван Илиев Стоянов е автор на над 150 научни публикации, монографии и учебници за студенти.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn