И днес изплащат стипендии на даровити деца от община Панагюрище

Днес, 23 декември, е последният от планираните три дни за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби от община Панагюрище. Припомняме, че експертно-консултативна комисия оцени и класира подадените искания за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище.

Средствата  се получават от родител/настойник срещу представен документ за самоличност, в сградата на Център за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище, на адрес ул. „Ангел Шишков“ №  10, всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn