И през тази година присъждат почетните отличия „Учител на годината“, „Творец на годината и „Творец на Панагюрище“. Община Панагюрище приема номинации

Община Панагюрище стартира процедурите за избор на „Учител на годината“, „Творец на годината и „Творец на Панагюрище“, съобщават от Община Панагюрище. Процедурите за номиниране и избор на носители на наградите  са регламентирани в  Наредбата за символите, почетните звания и отличия, приета от Общински съвет – Панагюрище.

Целите на наградата „Учител на годината“ са: да се обогати системата за духовно стимулиране на труда на учителите чрез обществена оценка на дейността им;  да се стимулира професионалното и личностното израстване на учителите; да се повиши личният професионален авторитет на учителите, чрез популяризиране на изявите и успехите им; да се привлече вниманието на широката общественост към училището и професията на учителя. Целта на наградите в областта на културата е да се изрази благодарност към творците на Панагюрище и да се популяризират сред обществото значимите им постижения. Наградите имат морално и материално измерение.

Критериите за номиниране на „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ са:

 • Постигнати високи  и трайни резултати в педагогическата дейност;
 • Висок авторитет сред учениците и  техните родители;
 • Ползване на различни иновационни технологии;
 • Работа по инициативи, съвместно с различните НПО, институции и общественост;
 • Получени отличия на национално и/или общинско ниво през годината;
 • През последните три години да не са носители на Наградата „Учител на годината”;
 • Да са пример за гражданско поведение.

Наградата се присъжда на учители от детските градини и училищата на територията на община Панагюрище в различните  степени на образование: предучилищно образование, начален етап на основна образователна степен, прогимназиален етап на основна образователна степен, гимназиален етап на средно образование. Предложенията се правят от Педагогическите съвети  на училищата и детските градини до Заместник-кмет „Хуманитарни дейности“. Всяка образователна институция има право да предлага по един кандидат от етап на образователна степен.

Критериите за номиниране на „ТВОРЕЦ НА ГОДИНАТА“ са:

 • Постигнати високи резултати в областта на изкуството през предходната календарна година;
 • Завоювани отличия на регионално, национално или международно ниво през предходната годината;
 • Работа по проекти, съвместно с различните НПО, културни институции и общественост;
 • Принос за развитието, популяризирането и съхраняването на културните традиции в общината.

Критериите за номиниране на „ТВОРЕЦ НА ПАНАГЮРИЩЕ“ за цялостен принос за развитието на изкуството и културата в община Панагюрище са:

 • Особени заслуги и цялостен принос за развитието на културата и изкуството;
 • Постигнати високи художествени резултати и завоювани отличия на регионално, национално или международно ниво;
 • Съвместна работа с различните НПО, културни институции и общественост в община Панагюрище;
 • Навършени кръгли годишнини – над 60 години;
 • Активно участие в обществения и културен живот на община Панагюрище.

Наградите „Творец на годината” и „Творец на Панагюрище” се присъждат на творци от община Панагюрище.

Право да номинират културни дейци имат: културни институции в община Панагюрище, общински организации, сдружения с нестопанска цел, творчески групи, развиващи дейност на територията на община Панагюрище, медии.  Всяка институция има право да предлага по един кандидат за двете награди.
Номинациите за „Творец на годината” и „Творец на Панагюрище” трябва да бъдат внесени до 27 април 2021 година в Общинска администрация – Панагюрище до заместник-кмет „Хуманитарни дейности“.
Електронното гласуването ще се осъществява на интернет страницата на Община Панагюрище, в специална анкета. Събралите  най-много гласове кандидати, в различните категории, ще получат една точка допълнително в крайното класиране.
Комисии, определени със заповед на Кмета на община Панагюрище, ще гласуват поименно всяка кандидатура.
Удостоените учители и творци  ще получат диплом и парична награда, размерът на която се определя с Решение на Общински съвет.
Отличените, през миналата и тази година, учители и творци ще получат своите награди на официална церемония, в навечението на 24-и май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn