И тази година община Панагюрище ще подпомогне финансово двойки с репродуктивни проблеми

Община Панагюрище обяви критериите за финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с АРТ методи. Кандидатстването започна и ще продължи до 22  април, като документите се приемат в Център за административно обслужване при Община Панагюрище.

Кандидатите трябва да са кандидатствали за финансиране на ин витро чрез Център за асистирана репродукция. Да са български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на община Панагюрище през последните три години. При двойки във фактическо съжителство и при семейства на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите. Да нямат парични задължения към Община Панагюрище и общинските търговски дружества. Да са здравно осигурени – с непрекъснати здравноосигурителни права.

 Необходимите  документи, които трябва да представят кандидатстващите лица са: Заявление по образец; Декларация; Лична карта на заявителя и на съпруга/партньора (документите се връщат след сверяване на данните в заявлението);  Писмена декларация в свободен текст, че лицата не са одобрени за цялостно или са одобрени за частично финансиране от други източници; При двойки във фактическо съжителство – писмена декларация в свободен текст за удостоверяване на семейното положение; Заповед за одобрение или мотивиран писмен отговор за отказ за финансиране на директора на Центъра за асистирана репродукция; Удостоверение за брутния доход на семейството/двойката във фактическо съжителство за предходните дванадесет месеца.

Пълният текст на обявата може да видите тук.

Oborishte.bg

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn