И тази година Община Панагюрище ще помогне финансово на лица с репродуктивни проблеми

Критериите за финансово подпомагане на лица с репродуктивни проблеми от община Панагюрище са регламентирани в Правилника за подпомагане на процедури „Ин витро”, приет през 2011 година от местния Общински съвет. Целта на фонд „Ин витро“ е стимулирането на раждаемостта в община Панагюрище.

Ето и критериите, сроковете за кандидатстване и необходимите документи:

І. Критерии за финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ:

1.Кандидатите да са кандидатствали за финансиране на ин витро чрез Център „Фонд за асистирана репродукция”.

2. Да са български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на Община Панагюрище през последните три години. При двойки във фактическо съжителство и при семейства на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите.

3. Да нямат парични задължения към Община Панагюрище и общинските търговски дружества.

4. Да са здравно осигурени.

 ІІ. Необходими документи:

1.Заявление по образец.

2. Копие на лична карта, заверено с гриф „Вярно с оригинала”.

3. Декларация, че лицата не са одобрени за цялостно или са одобрени за частично финансиране от други източници.

4. Копие от удостоверение за сключен граждански брак, а при двойки във фактическо съжителство- писмена декларация в свободен текст.

5. Заповед за одобряване или мотивиран писмен отговор за отказ за финансиране на Директора на „Фонд за асистирана репродукция”.

6. Удостоверение за доход на семейството/двойката във фактическо съжителство.

ІІІ. Място и срок за подаване на документите:

Документите за кандидатстване ще бъдат приемани в Центъра за административно обслужване при Община Панагюрище, пл.„20-ти април” №13 от 01.03.2017 година до 31.03.2017 година.

 

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn