И тази година Община Панагюрище ще помогне финансово на лица с репродуктивни проблеми

Критериите за финансово подпомагане на лица с репродуктивни проблеми от община Панагюрище са регламентирани в Правилника за подпомагане на процедури „Ин витро”, приет през 2011 година от местния Общински съвет. Целта на фонд „Ин витро“ е стимулирането на раждаемостта в община Панагюрище.

Ето и критериите, сроковете за кандидатстване и необходимите документи:
І. КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ ПРИ ЛИЦА С БЕЗПЛОДИЕ, ЛЕЧИМО ПРЕДИ ВСИЧКО С МЕТОДИТЕ НА АРТ:
1. Кандидатите да са кандидатствали за финансиране на „Ин витро“ чрез „Център за асистирана репродукция“.
2. Да са български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на Община Панагюрище през последните три години. При двойки във фактическо съжителство и при семейства, на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите.
3. Да нямат парични задължения към Община Панагюрище и общинските търговски дружества.
4. Да са здравно осигурени.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление по образец.
2. Копия на лични карти, заверени с гриф „Вярно с оригинала”.
3. Декларация, че лицата не са одобрени за цялостно или са одобрени за частично финансиране от други източници – в свободен текст.
4. Копие от удостоверение за сключен граждански брак, а при двойки във фактическо съжителство- писмена декларация в свободен текст.
5. Заповед за одобряване или мотивиран писмен отговор за отказ за финансиране на Директора на „Център за асистирана репродукция”.
6. Удостоверение за доход на семейството/двойката във фактическо съжителство – за период от 12 месеца.

ІІІ. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
Документите за кандидатстване ще бъдат приемани в Центъра за информация и услуги на гражданите при Община Панагюрище, пл.”20-ти април” №13 от 01.03.2016 год. до 31.03.2016 год.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn