Кабинетът отпусна над 6 млн. лева за работа по четири национални програми

Правителството отпусна 6 224 518 лв. на общините за 2023 г. за финансиране на дейности по четири национални програми за развитие на образованието. Средствата са по програмите „Заедно за всяко дете“, „Без свободен час“, „Професионално образование обучение“ и „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“.

По програма „Заедно за всяко дете“ ще бъдат изплатени 223 363 лева. По нея се подкрепят екипите за обхват, комплекс от мерки за всяко дете и ученик, които трябва да са в градина или училище, но не са записани, добри практики и взаимодействие с родителите, както и работа с ученици в риск съвместно с техните родители или настойници.

Предвидени са също 4 821 119 лв. за възнаграждения на заместващи учители в детските градини и училищата по програма „Без свободен час“ за периода 1 ноември 2022 г. – 30 юни 2023 г. В резултат на осигуреното заместване е постигната непрекъснатост на учебния процес и изпълнение на училищните учебни планове и програмни системи.

За Националната програма „Професионално образование и обучение“ се предоставят 303 434 лева на 7 общински професионални гимназии и средни училища. С тези средства те ще могат да платят авансово 65% от стойността на бюджетното финансиране на одобрени проекти за осъвременяване на материалната база в съответствие с изискванията на пазара на труда.

876 602 лева се превеждат за проекти по програмата „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“. Те са за 47 центрове за работа с деца в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и астрономически обсерватории и планетариуми, за Националния дворец на децата и за специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания (за обзавеждане на кабинет, оборудване, консумативи, литература и материали за работа).

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn