Кампания „Разруши мълчанието“

 

Първата работна среща по проект „Разруши мълчанието– кампания за информираност, превенция и защита срещу домашното насилие и насилие основано на полов признак” се проведе на 5 октомври в Панагюрище. В нея взеха участие Валентин Лазаров, ръководител на проекта и председател на Националната асоциация на общинските служители в България / НАОСБ/, Таня Иванчева, координатор на проекта и директор международни проекти и партньорства в асоциацията, началникът на РУП Панагюрище – гл.инсп. Петко Шотлеков, представители на община Панагюрище, представители на гражданското общество, като подкрепящи кампанията.
За същността на проекта и целите на кампанията разказа Валентин Лазаров. „Проблемът с домашното насилие ангажира цялото общество, тъй като насилието е „феномен“, който не подбира пол, възраст, а е проблем, който във всеки един момент може да се появи в дадена клетка, дали социална, или колектив. Този проблем може да си остане затворен вътре, да не излиза навън, потърпевшите и насилникът да си подклаждат това насилие с години, което в крайна сметка води до съответните негативи.

Целта на кампанията „Разруши мълчанието“ е чрез различни действия да се разруши мълчанието между жертвата и насилника, между жертвите, които могат да бъдат деца, жени и мъже.Трябва да се говори повече, да се говори на висок глас, за да се намалява тази търпимост, това мълчание.“
За същността на кампанията и включените в нея дейности разказа Таня Иванчева: „Ще се стремим да развием три основни лъча в кампанията. Единият е радио-телевизионната кампания, която ще се стремим да бъде масова и да достигне до по-голям брой участници и зрители. Другата част е създаването на местни коалиции. Предвиждаме след края на този проект, чрез тези местни коалиции да кандидатстваме по програма ДАФНЕ за изграждането на центрове, в по-малките населени места, които да работят само с жени, които са жертви на домашно насилие. Третият основен лъч, който също е много важен, нашата иновативна част. Ние много държим жертвите да се включат в този процес.

Много малко са жертвите, които да се изправят и открито да заявят „Да, аз съм жертва на домашно насилие“.

Идеята е всяка една жертва да изготви своя тениска, на нея тя може да нарисува или напише нещо, просто да остави свой отпечатък. С тези тениски ще се направи експозиции във всеки от градовете, включени в проекта.

„Ние си даваме сметка, че това няма как да спре насилието, нашата идея е да започнем малко, по малко да променяме съзнанието.“, каза още Иванчева.
„Общите ни цели съвпадат – това насилие да бъде ограничено в някаква степен, да има информираност, съответно да има реакция на институциите, които са ангажирани с противодействието“, каза гл.инспектор Петко Шотлеков и допълни, че основният проблем  е координацията между институциите, които са ангажирани със защитата на жертвите, но още по-голям проблем е мълчанието, страха на жертвите да се обърнат към институциите.

„Заравянето на домашното насилие води до задълбочаване на проблема. Мълчанието трябва да бъде разрушено!“, акцентира още гл.инсп. Шотлеков.
1  Проектът се изпълнява от Националната асоциация на общинските служители в България в партньорство с Norsensus Mediaforum – Норвегия за срок от 8 месеца до 30 април 2016 година. Териториалният обхват на дейностите включва общините Столична, Мездра, Плевен, Гоце Делчев, Неделино, Панагюрище, Търговище, Сливен, Стара Загора и Козлодуй. По време на работната среща в Панагюрище бе сформирана неформална „местна коалиция“ по проекта. Координатор на проекта на местно ниво ще бъде Силвия Бобекова, преподавател в СОУ „Нешо Бончев“. Проектът е финансиран по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 5 – „Кампании за повишаване на информираността и чувствителността“, Програма BG 12 „Домашно насилие и насилие, основано на полов признак“ в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014. Програмен директор е Дирекция „Международни проекти“ на Министерството на вътрешните работи.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn