Кандидати по обявените свободни позиции в Панагюрище по програмата „Старт на кариерата“ 

Основната цел на програмата „Старт на кариерата“ е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост. Дипломираните младежи с висше образование можеха да кандидатстват за общо 2 223 позиции за работа през 2021 г. в централни ведомства и техните териториални поделения в страната. Тази възможност се реализира от Агенцията по заетостта по утвърдени от Министерството на труда и социалната политика критерии и процедура за кандидатстване по програма.  За Панагюрище бяха обявени позиции за работа в дирекции „Социално подпомагане“ и „Бюро по труда“, и в Общинска служба „Земеделие“. Министерството на труда и социалната политика обяви списък с кандидати за заетост в централните ведомства през 2021 г. По всяко от обявените свободни позиции за Панагюрище има кандидати.  С част от кандидатите са проведени интервюта, с други предстоят.
След подбор въз основа на утвърдени от министъра на труда и социалната политика критерии и провеждане на интервю от работодатели, регистрираните в дирекциите “Бюро по труда” безработни младежи ще бъдат назначавани на трудово правоотношение за срок от 12 месеца.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn