Кандидат-студентите плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци

Всички зрелостници, дипломирали се тази година, които не започнат работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигуровки, напомнят от Национална агенция за приходите. Това е валидно и за бъдещите студенти редовно форма на обучение. За месеците от завършване на средното до започване на висшето си образование те трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка. Причината за това е, че те не попадат в нито една от двете категории – ученици или студенти, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет. Зрелостниците попадащи в тези категории трябва да подадат декларация образец №7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски. Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване.

Тъй като учениците се осигуряват от държавата до 30 юни, това ще означава, че ако имат задължението да заплащат сами здравните си осигуровки, то те трябва да подадат декларация образец 7 (с начална дата на периода от 1 юли) и да заплатят първата си месечна вноска от 26,00 лв. до 25 август. За вноски, които не са направени в срок, се начислява законова лихва. Вноската може да бъде заплатена без такса, на място в офис за обслужване на НАП чрез наличните ПОС терминали или чрез електронната услуга на страницата на Агенцията  плащания на задължения към бюджета по електронен път.

В рубриката „Здравно осигуряване“ – „Студенти“   на интернет страницата на НАП е поместена и информацията за попълване и подаване на декларация образец 7, както и образец на формуляра, който може да бъде изтеглен. Задължително е попълването на телефон за връзка с лицето. Подаването на декларацията може да стане в офис на НАП,  по пощата с обратна разписка или по електронен път чрез Персонален идентификационен код /ПИК/, който се получава безплатно от офис  на приходната агенция.

Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се направи на страницата на НАП чрез електронната услугаЗдравноосигурителен калкулатор“.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn