Капиталовата програма на Община Панагюрище обхваща всички населени места на нейна територия

За реконструкция и рехабилитация на улици и изграждане на тротоари в с. Попинци, с. Левски и с. Баня се очаква да бъдат инвестирани 1 107 967 лева европейски средства.  Това е един от новите обекти, включен в проекта на капиталовата програма на Община Панагюрище за 2021 година. Сред останалите нови обекти, което ще се реализират в селата на територията на община Панагюрище, са още  ремонт на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий -1912“, с. Оборище; ремонт на общински път Панагюрски колонии – местност МАНЗУЛ; благоустрояване на ул. „Георги Димитров“, ул. „Чайка“ и уширение пред гробищен парк, с.Елшица; благоустрояване на ул. „Вран камък“-продължение, с. Оборище, на ул. „Атанас Попов“ и ул. „Здравец“, с.Левски; в с.Попинци – подмяна на водопровод на част от улица „Г.Димитров“ и част от ул. „Петко Д.Петков“; в с.Поибрене – благоустрояване на ул.“Слатина“; в с.Баня – частична подмяна на водопровод и изграждане на подпорни стени по ул.“Стоян Королеев“; в с.Бъта– частична подмяна на водопровод по ул.“Георги Павлов“; благоустрояване на пътна и тротоарна настилка на ул. „Васил Левски“, с. Панагюрски колонии.

 Проектът на капиталовата програма на Община Панагюрище за 2021 година възлиза на 9 018 002 лева, като за преходни обекти от 2020 година са разчетени  4 612 636 лева, а 4 405 366  лева са планирани за нови обекти и активи за 2021 година. Източници на финансиране за реализиране на капиталовата пограма са собствени бюджетни средства, средства от централния бюджет и европейско финансиране. Припомняме, че проектът на общинския бюджет предстои да бъде публично обсъден на 10 февруари, като всички заинтересонави лица имаха възможност да направят предложения и дадат становища по проекта на финансовата рамка за настоящата година.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn