Капиталовите разходи в община Панагюрище на човек от населението са били 132 лева

Карта на инвестиционната активност на общините в България илюстрира извършените през 2019 г. капиталови разходи средно на човек от населението във всяка община. Институтът за пазарна икономика обобщи данните. Индикаторът не включва инвестициите, финансирани със средства от Европейския съюз.

През 2019 г. извършените от общините капиталови разходи за сметка на собствени приходи и трансфер от държавния бюджет надхвърлят 1 млрд. лева, което представлява 14,8% от общите разходи на местните власти. Около 15% от тези средства са финансирани от целевата субсидия от държавния бюджет. Средно за цялата страна, общините харчат 149 лева на човек за инвестиции. Различията обаче са значителни. В община Панагюрище капиталовите разходи на човек от населението са били в размер 132 лева към края на миналата година, за когато са последните данни. За сравнение, в областния център – град Пазарджик, капиталовите разходи са били в размер на 44 лева за човек. В 20 общини през 2019 г. капиталовите разходи средно на жител са под 100 лева, сред които и три от най-големите областни център.  В 32 общини, сред които и шест областни центъра, средните капиталови разходи на жител са под 50 лева, докато в 36 общини те надхвърлят 400 лева.

Големите различия са и следствие от ефекта на еврофондовете. В много общини приоритетите за инвестиции са обвързани с реализирането на проекти, финансирани със средства от ЕС. Когато дадена община успее да използва привлечен ресурс от ЕС, често това означава, че отпада нуждата разходът да се покрие със собствени средства, констатират от Института за пазарна икономика.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn