Клуб „Млад журналист“ при ОУ”Проф. Марин Дринов” издаде вестник, посветен на 141-та годишнина от Априлското въстание

Членовете на клуб „Млад журналист“ при ОУ”Проф. Марин Дринов”, с ръководител Румяна Серетлиева издадоха училищен вестник, посветен на 141-та годишнина от Априлското въстание, съобщиха от училището. Клубът е сформиран по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn