„Клуб на привържениците на ЦСКА Панагюрище” свиква общо събрание на 26 юли

По решение на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на привържениците на ЦСКА Панагюрище” и съгласно разпоредбите на Устава и Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ се свиква общо събрание на СНЦ „Клуб на привържениците на ЦСКА Панагюрище”, което ще се проведе на 26.07.2016г./вторник/ от 18.00 часа в ресторант „Феникс”, гр. Панагюрище при дневен ред от единствена точка: Избор на Контролен съвет на СНЦ „Клуб на привържениците на ЦСКА Панагюрище”. Съгласно устава на СНЦ „Клуб на привържениците на ЦСКА Панагюрище” и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, при липса на кворум събранието ще се проведе с един час по – късно  от 19.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn