Кметовете в областта с предписания да почистят речните корита

Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) Пазарджик даде предписания на кметовете на общини в региона да почистят от замърсявания с отпадъци речните корита. Мярката се предприема с цел превенция, във връзка с изискванията на Закона за управление на отпадъците и по заповед на министъра на околната среда и водите, изпратена до всички регионални инспекции.

До всички кметове на общини в Пазарджишка област са изпратени писма, в които се дава срок до 25 март да бъдат набелязани неотложни дейности. При констатиране на замърсяване с отпадъци на речните легла и прилежащите територии, трябва да се извърши почистване. При неизпълнение на дадените предписания ще се предприемат административно-наказателни мерки, предвидени в Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn