Кметовете на общините могат да издават заповеди за премахване на 24 вида незаконни строежи

98 общини не са имали наредба, според нормите на която могат да премахват незаконни строежи, установява проверка на Върховната административна прокуратура.
Проверявано е дали местните власти са изпълнили законовото изискване всяка община да има наредба по чл.225а ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за реда, по който се изпълняват принудително заповедите за премахване на незаконни строежи. В резултат от действията на прокуратура и отправените предложения във всички общини са приети съответните подзаконови нормативни актове. Кметовете на общините могат да издават заповеди за премахване на 24 вида незаконни строежи, сред които са жилищни и семейни сгради, вили, сгради за обществено обслужване, временни строежи, временни открити паркинги, пазари, детски и спортни площадки, подпорни стени и др.

Общински съвет-Панагюрище прие Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Панагюрище още през април 2013 година. С наредбата се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Панагюрище. По реда на тази наредба принудително се изпълняват и разпореждания за поправяне или възстановяване на незаконно премахнати строежи, части от тях или отделни видове строителни работи.

От влизането в сила на наредбата на територията на община Панагюрище са издадени четири заповеди за спиране изпълнението и забраняване достъпа до строеж или до част от строеж, в изпълнение на чл.224а от Закона за устройството на територията. Две заповеди са издадени за премахване на строежи, по силата на чл. 225a. Една е пуснатата заповед по чл. 178 от ЗУТ, съгласно която не се разрешава да се ползват строежи или части от тях, преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган. Шест заповеди са издадени за премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, съгласно чл. 57а, съобщи зам.-кметът на община Панагюрище Георги Павлов. Съставени са редица преписки за незаконни строежи или части от тях и покани за доброволно изпълнение. Към принудително изпълнение на заповеди по чл. 225 а, ал. 1 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях се пристъпва, когато същите не са изпълнени доброволно от адресата/адресатите на заповедта в определения с нея срок за доброволно изпълнение.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn