Кметът Белишки подписа споразумение по ОП „Региони в растеж“

Една седмица след официалното решение на Европейската комисия за одобрение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Министерството на регионалното развитие и благоустройството разпредели 1.4 млрд. лв. на 39 големи български общини. На официална церемония в понеделник, 22 юни  бяха делегирани правомощия на местните власти сами да избират и оценяват проектите, които да бъдат финансирани от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

kmet raztej 1

Кметът на община Панагюрище Никола Белишки, заедно с още 38 кметове на големи общини в страната, подписа споразумение по програмата с Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България. С подписването на споразуменията бе поставен реалният старт на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Споразуменията бяха връчени на кметовете на общините от министър Лиляна Павлова. Тя определи новата роля на общините, които ще бъдат междинни звена на Управляващия орган на програмата през периода 2014-2020 година, като голяма промяна. Проектите и дейностите занапред трябва да бъдат реализирани в партньорство, подчерта г-жа Павлова и гарантира, че министерството ще предоставя на местните власти цялата им необходима подкрепа под формата на обучения, експертиза, указания, наръчници и всичко друго от което се нуждаят. По думите на министъра на регионалното развитие и благоустройството, България е първата от 28-те страни членки на Европейския съюз, която започва да разпределя най-много средства от Европейския фонд за регионално развитие за интегрирано градско развитие и то на пълен децентрализиран принцип. Предвиденият за тази цел ресурс е 54% от бюджета на ОПРР 2014-2020 г. или 22% от общия размер на средствата от ЕФРР за България. По този начин страната ни застава на първо място по изпълнение на картата за устойчиво и интегрирано градско развитие, която беше приета от 28-те страни членки на ЕС.

Предстои общините да изготвят инвестиционните си програми, да направят подбора на проектите и да ги представят пред Управляващия орган за одобрение.

Целта на ОПРР 2014-2020 г., чрез ЕФРР, е българските градове да станат по-красиви, по-облагородени и по-добро място за живеене. В това се включват не само улици, тротоари, градска среда, паркове, училища и детски градини, но и културна, социална и здравна инфраструктура.

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn