Комисията за борба с противообществени прояви е разгледала 15 възпитателни дела през 2022 г.

През 2022 година Местната комисия към Община Панагюрище е осъществила корекционно-възпитателната работа с конкретни деца, извършители на противообществени прояви и престъпления, както и изпълнението на дейности, заложени в пет превантивни програми:

  • Програма „Към природата и другите с любов“
  • Програма „Бъди активен, не агресивен“
  • Програма „Избирам доброто, не на насилието и тормоза в училище“
  • Програма „Наркозависимостта – личен и обществен проблем“
  • Програма „Буден клас“

Това съобщи секретарят на комисията Мария Джамбазова, представяйки отчета за дейността на Местната комисия през 2022 г. пред общинските съветници на заседанието на местния парламент, провело се на 23 февруари.

През 2022 година в комисията са получени 19 сигнала за разглеждане на възпитателни дела по отношение на малолетни и непълнолетни деца, сигналите са получени от Районна прокуратура – Пазарджик ТО Панагюрище и от дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище.

Образувани и разгледани са 15 възпитателни дела по отношение на 24 деца, от които 16 непълнолетни момчета, 4 малолетни момчета и 4 непълнолетни момичета, извършители на противообществени прояви или престъпления на които са наложени възпитателни мерки. Получени са четири сигнала от длъжностни лица по които са извършени проверки.

Проведени са общо 29 срещи – консултации в Кабинета за социална превенция към МКБППМН.

За периода през кабинета са преминали 11 деца, от които 5 малолетни момчета, 2 малолетни момичета, 3 непълнолетни момчета и 1 непълнолетно момиче.

Секретарят на местната комисия е участвал в 2 екипни срещи, по координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца жертви или в риск от насилие, организирани от отдел „Закрила на детето” към дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище.

През 2022 година съвместно със служители на Районно управление град Панагюрище са извършени 10 проверки във връзка със спазването на обществения ред от малолетните и непълнолетните в община Панагюрище.

Има изградена партньорска мрежа между работещите с деца институции, приоритет за 2023 година е сътрудничеството им в интерес на децата и техните семейства, осъществяване на превантивна работа с малолетните и непълнолетните в община Панагюрище.

Дейността на Местната комисия за БППМН се определя от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Дейностите се изпълняват съвместно с детска педагогическа стая, дирекция „Социално подпомагане“, органите на образованието и чрез съдействието на обществеността.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn