Комисията за борба с противообществени прояви е разгледала 19 възпитателни дела срещу 5 момичета и 12 момчета през 2016 г.

През 2016 г. МКБППМН към Община Панагюрище има разгледани 19 възпитателни дела срещу 1 малолетно момче, 5 непълнолетни момичета и 11 непълнолетни момчета, сочат данните от отчета на комисията за миналата година. Възпитателните дела са образувани по преписки на Районна прокуратура гр. Панагюрище, Районно управление гр. Панагюрище и сигнали от длъжностни лица. Извършените противообществени прояви се изразяват в: кражби, хулигански прояви, скитничество и бягство, унищожаване и повреждане на имущество. Наблюдава се тенденция за намаляване на случаите на хулигански прояви, бягства, кражби извършени от момичета. На две непълнолетни момичета и две непълнолетни момчета са разглеждани по повече от едно възпитателно дело. Налаганите възпитателни мерки са „задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението”, „предупреждение за настаняване във възпитателно училище – интернат с изпитателен срок шест месеца“, „задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото“ , „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател”. За едно от  непълнолетните момичета е внесено предложение до Районен съд, гр. Панагюрище за налагане на възпитателна мярка „настаняване във възпитателно училище – интернат“. Предложението още не е разгледано от съда.

През 2016 година има едно непълнолетно момче, настанено в социално-педагогически интернат. Три непълнолетни момчета, едно малолетно момиче и едно непълнолетно момиче с извършени противообществени прояви са насочени за предоставяне на социални услуги от страна на ЦОП „Зора”, гр. Панагюрище въз основа на сключеното между доставчика на социалната услуга ЦОП и председателя на Местната комисия споразумение.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn