Комисията по заетостта съгласува Проекта за държавен план-прием за учебната 2024/2025 г. в област Пазарджик

Областният управител Валентина Кайтазова проведе днес заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие, на което беше обсъден и съгласуван проектът за държавен план прием по професии и специалности за учебната 2024/2025 г. в област Пазарджик. На заседанието присъстваха зам.-областният управител Стефан Димитров, главният секретар на областна администрация Светлан Карталов и представители на: РУО Пазарджик, Бюра по труда, Инспекция по труда, общински администрации, работодателски организации, синдикати.

Областният управител благодари на всички, които са участвали в изготвянето на проекта за държавен план-прием за следващата учебна година и изрази увереност, че той ще бъде реализиран пълноценно. „Дуалното обучение стартира за първи път в област Пазарджик и ние трябва да приобщим повече училища към каузата дуално обучение, защото работодателите са убедени, че това е успешна форма за придобиване на професионална квалификация“, каза по време на заседанието Валентина Кайтазова.

За учебна 2024-2025 година държавен план-прием в VIII клас в профилираните и в професионалните гимназии, в паралелките за профилираната подготовка в средните училища и в професионалните гимназии и в паралелките за професионална подготовка в обединените училища на територията на област Пазарджик ще бъде обявен в 41 училища на територията на областта. Броят на учениците, завършващи седми клас (основно образование) в дванадесетте общини на областта, е общо 2143, които ще кандидатстват за прием в 32 профилирани и 52 професионални паралелки.

Профилирано обучение се предлага от 14 средни училища, 3 профилирани гимназии и 2 обединени училища в 32 профилирани паралелки по следните профили:

Профил „Чужди езици“ – 8 паралелки; Профил „Математически“ – 2 паралелки, Профил „Музика“ – 2 паралелки; Профил „Предприемачески“ – 4 паралелки; Профил „Природни науки“ – 9 паралелки; Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 4 паралелки; Профил „Хуманитарни науки“ – 1 паралелки; Профил „Икономическо развитие“ – 2 паралелки.

Паралелките със STEM профил „Природни науки“, „Софтуерни и хардуерни науки”, „Предприемачески“ и „Математически“ са 19, с общ брой ученици 494, което е 59,38 % от общия брой места (832) в профилираните паралелки.

професионално образование и обучение се предлага от 27 училища, от които 15 професионални гимназии, 7 средни училища: СУ „Ал. Иванов – Чапай“, гр. Белово; СУ „Народни будители“, гр. Брацигово; СУ „Марин Драгинов“, с. Драгиново, общ. Велинград; СУ „Георги Брегов“, гр. Пазарджик; СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ракитово; СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Стрелча и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Сърница; 1 профилирана гимназия ПМГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик и 4 обединени училища: ОУ „Христо Ботев“, с. Калугерово, общ. Лесичово, ОУ „Любен Каравелов“, гр. Пещера, ОУ „Отец Паисий“, с. Попинци, общ. Панагюрище и ОУ „Христо Ботев“ с. Семчиново, общ. Септември.

За първи път ПГМЕТ, гр. Пазарджик и ПГД „Иван Вазов“, гр. Велинград предлагат държавен план-прием в професионални паралелки по нова професия за област Пазарджик –„Техник по транспортна техника“, специалност „Електрически превозни средства“.

В предложението на РУО-Пазарджик за прием по професии и специалности за учебната 2024-2025 година са включени и 6 паралелки – дуална система на обучение, които имат пълната подкрепа на регионалния бизнес. За цялата област обучение чрез работа (дуална система на обучение) по заявки се предлага от:

ПГМЕТ, гр. Пазарджик – професия „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане на производството“ със заявена потребност от обучение от НЕК ЕАД – 0,5 паралелка;

ПГСА, гр. Пазарджик – професия „Оператор в дървообработването“, специалност „Производство на мебели“ със заявена потребност от обучение от ЕТ „Благой Ангелов-Колорадо“, „Колорадо АВС“ ЕООД, „БМД-Биджеви“ ООД – 0,5 паралелка;

ПГХХТ, гр. Пазарджик – професия „Електротехник“, специалност „Електрически машини и апарати“ със заявена потребност от обучение от „Костал България Аутомотив“ ЕООД, гр. Пазарджик – 1 паралелка;

ПГИТМТ, гр. Панагюрище – професия „Техник на прецизна техника“, специалност „Лазерна и оптична техника“ със заявена потребност от обучение от „Оптикоелектрон Груп“ АД и „Оптикс“ АД – 0,5 паралелка;

ПГИТМТ, гр. Панагюрище – професия „Техник по транспортна техника“, специалност „Автотранспортна техника“ със заявена потребност от обучение от „Асарел – Медет“ АД – 0,5 паралелка;

ПГИТМТ, гр. Панагюрище – професия „Минен техник“, специалност „Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии“ със заявена потребност от обучение от „Асарел – Медет“ АД – 0,5 паралелка;

ПГИТМТ, гр. Панагюрище – професия „Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“ със заявена потребност от обучение от „Асарел – Медет“ АД – 1 паралелка;

ПГХВТ „Атанас Ченгелев“, гр. Пещера – професия „Биотехнолог“, професия „Технология в биопроизводствата“ със заявена потребност от обучение от „БИОВЕТ“ АД, гр. Пещера – 1 паралелка;

ПГХВТ „Атанас Ченгелев“, гр. Пещера – професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ със заявена потребност от обучение от „Лазур и Ко“ ЕООД, гр. Пещера – 0,5 паралелка;

Задочна форма на обучение след завършено основно образование се предлага в пет паралелки за областта от:

ПГД „Иван Вазов“, гр. Велинград – професия „Техник-технолог в дървообработването“, специалност „Мебелно производство“;

ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик – професия „Икономист“, специалност „Земеделско стопанство“;

ПГФР, гр. Пазарджик – професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“;

ПГХХТ, гр. Пазарджик – професия „Техник-технолог по качеството на храни и напитки“, специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“;

ПГМЗС, гр. Септември – професия „Техник-озеленител“, специалност „Цветарство“.

Предложението на РУО-Пазарджик за държавен план-прием по професии и специалности е съобразено със стратегиите, прогнозите и плановете за развитие на общините от областта, с Актуализирания списък на защитените от държавата специалности по професии, както и на професиите с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2024-2025 година.

Всички професионални паралелки са съобразени с постъпилите заявки от работодателите за обучение по професии и специалности, броят на завършващите VІІ клас ученици по населени места и проведени срещи с представители на работодателски организации и директори на училища, организирани от РУО-Пазарджик. Проверен е капацитета на работодателите за осигуряване на практическото обучение на учениците.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn