Комисията по заетостта съгласува Регионалната програма за заетост на област Пазарджик за 2018 година

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Пазарджик съгласува и представи за утвърждаване на министъра на труда и социалната политика Регионална програма за заетост на област Пазарджик за 2018 година. Заседанието се проведе днес и беше председателствано от зам. областния управител Петър Белчев. Присъстваха представители на петте дирекции „Бюро по труда“ в областта, Дирекция „Областна инспекция по труда“, представители на общините и на синдикатите. Регионалната програма за заетост на Област Пазарджик за 2018 година предвижда заетост в шест приоритетни целеви групи безработни лица:

  • Безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25г. младежи, които нито се обучават, нито са заети – общо 14 лица;
  • Безработни над 50-годишна възраст – общо 49 лица;
  • Безработни без или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация – общо 9 лица;
  • Безработни без или с ниска степен на придобито образование (включително от ромски произход) – общо 13 лица ;
  • Безработни лица с трайни увреждания – общо 3 лица;
  • Продължително безработни лица – общо 10 лица .

Тринадесет работодатели – общините Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча и Сърница и Областна администрация Пазарджик – ще предложат заетост на общо 98 безработни лица в периода от 1 юни до 31 декември 2018. Възможност за заетост на пълен работен ден от 8 часа за 6 месеца ще получат 79 лица, а за други 19 заетостта ще е на непълен работен ден от 6 часа, отново с продължителност 6 месеца.

Заетостта ще бъде субсидирана с общо 384 168 лева, от които 375 948 лева са поисканите по програмата средства в рамките на предоставената на Област Пазарджик квота. Квотата ще бъде усвоена на 99,62%.

Очакваните резултати от изпълнението на програмата, извън осигурената заетост, са подобрена жизнената среда и качеството на живот в 33 населени места, с над 100 благоустроени и поддържани обекти на публичната инфраструктура.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn