Комисията по заетост подкрепи държавния план-прием за учебната 2017/2018г. в област Пазарджик

Проектът на държавен план-прием в област Пазарджик за учебната 2017/2018г. беше представен от експерти на РУО Пазарджик  на заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие. Присъстваха представители на: Регионална служба по заетостта Пловдив, областна администрация Пазарджик, представители на общините, на дирекциите „Бюра по труда”, на синдикатите и организации на работодателите.

IMG_2869 new

Броят на училищата на територията на областта, в които ще бъде осъществен държавен план-прием за учебната 2017/2018 г. е, както следва :

17 професионални гимназии, като финансирани от МОН – 8, от общинските бюджети – 9;

22 училища, от които  Средни училища – 18, Гимназии – 3 , Спортно училище – 1.

             Професионално образование и обучение ще се осъществява в 24 училища в областта – във всички ПГ, в 5 СУ (Белово, Брацигово, с.Драгиново-общ. Велинград, Стрелча и Сърница), както и в ПМГ „К. Величков“- Пазарджик и ПГ „Ив. Аксаков“ – Пазарджик.

Предлагани нови професии и специалности( след VІІ клас):

СУ „Ал. Иванов-Чапай” гр. Белово: професия „Икономист”, специалност „Икономика и мениджмънт”

СУ „Народни будители” гр. Брацигово: професия „Икономист”, специалност „Икономика и мениджмънт”

ПГД „Ив. Вазов” гр. Велинград: професия”Фризьор”, специалност” Организация и технология на фризьорските услуги”

СУ „М. Драгинов” с. Драгиново, общ. Велинград: професия „Моделиер-технолог на облекло”, специалност „конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”;

ПГИТ „Ал. Константинов” гр. Велинград: професия „Сътрудник в маркетингови дейности”, специалност „Маркетингови проучвания”

ПМГ „К. Величков” гр. Пазарджик : професия „Приложен програмист”, специалност „Приложно програмиране” ;

ПГ „Ив. Аксаков” гр. Пазарджик: професия”Офис-секретар”, специалност „Административно обслужване”;

ПГ по механоелектротехника гр. Пазарджик: професия „Мехатроника”, специалност „Мехатроника”;

ПГ по строителство и архитектура гр. Пазарджик: професия „компютърен график”, специалност „Компютърна графика”;

ПГ по химични и пранителни технологии гр. Пазарджик: професия „Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в ХВП”, специалност „ Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранителната промишленост”

ПГ по селско стопанство „Царица Йоанна” гр. Пазарджик: професия „Машинен техник”, специалност „Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост”

ПГ по механизация на земеделското стопанство гр. Септември: професия „Техник-растениевъд”, специалност „Растителна защита и агрохимия”; професия „Икономист-информатик”, специалност „Икономическа информатика”

ПГ по транспорт с. Виноградец, общ. Септември: професия „Техник на железопътна техника”, специалност „Локомотиви и вагони”

СУ „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Стрелча: професия „Ресторантьор”, специалност „Производство на изделия и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”

СУ „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Сърница: професия „Хотелиер”, специалност „Организация  на хотелиерството”

 

Задочна форма на обучение: 11 паралелки (ПГГСД-Батак; ПГД „Ив. Вазов”-Велинград; ПГГС „Хр. Ботев”- Велинград; ПГХХТ-Пазарджик; ПГСС „Царица Йоанна”- Пазарджик;  ПГМЗС – Септември)

Паралелки с придобиване на І степен на професионална квалификация:

след VІІ клас: 7 паралелки ( ПГД „Ив. Вазов”-Велинград; ПГХХТ- Пазарджик; ПГСС „Царица Йоанна”-Пазарджик; ПГО-Пазарджик; ПГ „Хр. Смирненски”-Ракитово)

след VІІІ клас4 паралелки (ПГД „Ив. Вазов”-Велинград; ПГХХТ- Пазарджик; ПГО-Пазарджик; ПГ „Хр. Смирненски”- Ракитово)

Професии и  специалности, заявени от бизнеса

Дуално обучение:

„Биовет” АД – Пещера: професия „Химик-оператор”, специалност „Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти”- в ПГХВТ„Ат.Ченгелев” гр. Пещера;

„Ди Ес Смит България” АД и „Монди Стамболийски”ЕАД: професия „Химик-технолог”, специалност „Технология на целулозата, хартията и опаковките” в ПГХХТ гр. Пазарджик;

„Оптикоелектрон груп”АД гр. Панагюрище: професия „Техник на електронна техника”, специалност „Промишлена електроника” и професия „Машинен техник”, специалност „Машини и системи с ЦПУ” в ПГИТМТ гр. Панагюрище.

Предлагани нови професии и специалности (след VІІІ кл.), подкрепени от бизнеса

ПГД „Ив. Вазов” гр. Велинград: професия „Фризьор”, специалност „Фризьорство” – Регионална занаятчийска камара;

СУ „М. Драгинов” с. Драгиново: професия „Работник в производство на облекло”, специалност „Производство на облекло от текстил” – „Бианка Велинград”ЕООД;

ПГПТ гр. Пазарджик: професия „Машинен оператор”, специалност: „Машини и съоръжения за заваряване” – „РАИС” ООД – Пазарджик;

ПГСС „Царица Йоанна” гр. Пазарджик: професия „Машинен монтьор”, специалност „Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост” и професия „Оператор в производството на облекло”, специалност „Производство на облекло от текстил” – „Крис”АД – Пазарджик и „Еми Стил” – Пазарджик;

ПГТ с. Виноградец: професия „Монтьор на жп техника”, специалност „Локомотиви и вагони” – Вагоноремонтен завод 99 АД гр. Септември.

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование  и държавните образователни стандарти, училищната мрежа претърпя промени, свързани преди всичко със смяна на статута на някои от училищата. Средните общообразователни училища станаха Средни училища, МГ и Гимназия „Аксаков“ в гр. Пазарджик са профилирани гимназии, съответно Профилирана математическа гимназия и Профилирана гимназия „Ив. Аксаков“. Двете прогимназии в община Пазарджик – в с.Черногорово и Пазарджик, от тази учебна година са  със статут на основни училища.

Професионалните гимназии от областта, които се финансираха от МЗХ от 10.09.2016 г. преминаха на общинско финансиране.( ПГГСД „Ст. Божков“- Батак; ПГД „Ив. Вазов“-Велинград; ПГГС „Хр. Ботев“-Велинград; ПГСС „Царица Йоанна“- Пазарджик; ПГХВТ „Ат. Ченгелев“ – Пещера; ПГМЗС – Септември.)

По предложение на Общинския съвет гр. Брацигово, ПГСА се обедини със СУ „Народни будители“- Брацигово, а по предложение на ОбС Пещера – ПГЛПМ „В. Левски“ – Пещера също премина към финансиране от общината, а не от МОН, както до сега.

От учебната 2017/2018 г. трите помощни училища в областта – във Велинград, Пазарджик и Ракитово, ще бъдат преобразувани в центрове за специално образователна подкрепа (ЦСОП) и в тях не е предвиден план-прием. Учениците, обучаващи се в тях, ще бъдат насочени от РУО и Регионалния център за подкрепа процеса на приобщаващо образование (РЦППО) за продължаване обучението им или за професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация по дадена професия.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn