Конкурс на тема „Здравословното хранене – начин на живот” организират ЦПЛР и МКБППМН – Панагюрище

ЦПЛР– Панагюрище и МКБППМН – Панагюрище организират конкурс за проекти, приказка и мултимедийна презентация на тема „Здравословното хранене – начин на живот”, за ученици от  1-ви до 10-ти клас.

Конкурсът цели да мотивира участниците да осъзнаят ползите от здравословното хранене и да създаде нагласи към намаляване и отхвърляне на нездравословни храни и употребата на психоактивни вещества. Дава възможност на младите хора, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към проблемите, свързани със здравословния начин на живот, да ги развият и да насърчи осъществяването на  идеите им в тази посока.

 • ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – І – ІV клас

Конкурс за проекти на тема: „Моето здравословно меню”

Изисквания :

 • Да отговаря на зададената тема.
 • Да има изразено лично отношение към проблема.
 • Да има позитивно послание.

Конкурс за приказка на тема: „Във вълшебната страна на здравето”

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИКАЗКА :

 • Да отговаря на зададената тема.
 • Да има изразено лично отношение към проблема.
 • Да има позитивно послание.

 

 

 • ВТОРА И ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – V – VІІ и VIII –X клас

Конкурс за мултимедийна презентация на тема: „Здравословното хранене – начин на живот“

Изисквания:

 • До 20 (двадесет) слайда на компютърна програма по избор, записана на CD, DVD, CARD, FLASH или се изпраща на електронен адрес: odkpan@abv.bg
 • Да не се изпращат работни файлове /папки/, а само крайният продукт.
 • Да бъдат естетически и технически оформени по тематичното направление на конкурса.
 • Ще се поощрява използването на авторски материали.

 

 • КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
 • Оригиналност на избраната тема и/или предложеното решение.
 • Потенциал на презентацията за въздействие върху младите хора.
 • Яснота, достоверност и значимост на поставените цели.
 • Естетическо оформление.

 

Всички материали да бъдат придружени от следната информация за участниците: име, клас, училище, име на ръководителя.

 Краен срок за предаване на конкурсните творби – 22.03.2018 г. в ЦПЛР– Панагюрище, телефон за връзка – 0886309803.

Обявяването на победителите в конкурса и награждаването ще се състои на 27.03.2018 г. в ЦПЛРПанагюрище от 15:00 ч.

 ЗА ОТЛИЧЕНИТЕ ТВОРБИ ЩЕ БЪДАТ ОСИГУРЕНИ ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn