Конкурс на тема „Здравословното хранене – начин на живот” организират ЦПЛР и МКБППМН – Панагюрище

ЦПЛР– Панагюрище и МКБППМН – Панагюрище организират конкурс за постери, рисунки, мултимедийна презентация и видеоклип на тема „Здравословното хранене – начин на живот”, за ученици от  1-ви до 10-ти клас.

Организираният конкурс цели да мотивира участниците да осъзнаят ползите от здравословното хранене и да ги мотивира към намаляване и отхвърляне на нездравословни храни, употребата на алкохол, цигари и наркотици. Това е една от възможностите за насърчаване на младите хора, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към проблемите, свързани със здравословното хранене, да развият и осъществят идеите си в тази посока.

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – І – ІV клас

Конкурс за постери и рисунки на тема: „Моето здравословно меню”

Изисквания за постери и рисунки:

Да отговаря на зададената тема.

Да има позитивно послание.

Няма ограничения в техниката на рисуване.

Всеки участник може да участва в конкурса с една творба.

ВТОРА И ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – V – VІІ и VIII –X клас

Конкурс за презентация  и видеоклип на тема: „Здравословното хранене – начин на живот“

Изисквания за мултимедийна презентация:

До 20 (двадесет) слайда на компютърна програма по избор, записана на CD, DVD, CARD, FLASH или се изпраща на електронен адрес: odkpan@abv.bg

Да не се изпращат работни файлове /папки/, а само крайният продукт.

Да бъдат естетически и технически оформени по тематичното направление на конкурса.

Ще се поощрява използването на авторски материали.

Изисквания за видеоклипове:

Продължителност на видеоклипът  до 30 секунди.

Видеоклипа трябва да представя по интересен начин темата за здравословното хранене.

Всеки видеоклип се предоставя в завършен вариант на електронен носител CD, DVD, CARD, FLASH или се изпраща на електронен адрес: odkpan@abv.bg

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Оригиналност на избраната тема и/или предложеното решение.

Потенциал на видеоклипа и презентацията за въздействие върху младите хора.

Яснота, достоверност и значимост на поставените цели.

Естетическо оформление.

Всички материали да бъдат придружени от следната информация за участниците: име, клас, училище, име на ръководителя.

Краен срок за предаване на конкурсните творби – 11.05.2018 г. в ЦПЛР– Панагюрище, телефон за връзка – 0886 309 803.

Обявяването на победителите в конкурса и награждаването ще се състои на 17.05.2018 г. в ЦПЛР – Панагюрище от 15:00 ч.

ЗА ОТЛИЧЕНИТЕ ТВОРБИ ЩЕ БЪДАТ ОСИГУРЕНИ ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn