Консорциумът, строящ язовира с искане до Община Панагюрище

Да бъдат разрушени съществуващи сгради общинска собственост, които попадат в обхвата на строителните площадки на язовир „Луда Яна”. С това искане консорциумът „Щрабаг“, изпълнител на строителството на язовира, се обръща към Община Панагюрище, уведомявайки, че се извършва подготовка за строителство на площадките на подобект „Обслужваща сграда за язовира” с площ 4 905 кв.м. и подобект „Пречиствателна станция за питейна вода” с площ 16 656 кв.м., в който имот попадат няколко сгради общинска собственост с изтекъл експлоатационен период, които не се използват за водоснабдяването на Панагюрище. За целта местният парламент трябва да даде съгласие за разрушение на напорен резервоар, жилищна сграда и бавен филтър, а разходите по тези дейности ще бъдат за сметка на изпълнителя на проекта. Припомняме, че договорът за строителството на язовир „Луда Яна” е на стойност 56.3 млн. лв. с ДДС. Плановете са язовирът да бъде завирен през пролетта на 2019 г, но на първата копка през октомври миналата година изпълнителният директор на консорциума Йохан Пьолцл заяви, че се надява срокът да бъде съкратен и строителството да приключи до края на 2018 г.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn