Конституционният съд реши: Отнемането на книжката и спирането на колата от движение за неплатени глоби е противоконституционно

Конституционният съд единодушно обяви за противоконституционно временното отнемане на книжката и спирането на колата от движение заради неплатени глоби. Делото беше образувано по искане на омбудсмана Диана Ковачева след масовите проверки за стари задължения на пътуващите за почивка в Гърция миналото лято.

„Предвидените в чл. 171, т. 1, б. „д“ и т. 2, б. „к“ от Закона за движение по пътищата временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач и временно спиране от движение на пътно превозно средство на собственик, всъщност не представляват принудителни административни мерки по смисъла на чл. 22 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), защото не могат да постигнат целите на тези мерки“, заявяват конституционните съдии.

 Според магистратите, за да принуди длъжниците да платят наложените им глоби по Закона за движение по пътищата, законодателят е ограничил упражняването на основни конституционни права на гражданите, каквито са правото на свободно придвижване и правото на собственост.

„Всяко ограничаване на права, което има за цел да компенсира неспособността на държавата да изпълнява задълженията си, е недопустимо в правовата държава“, са категорични конституционните съдии.

КС подчертава, че не всяко неизпълнение на задължение е административно нарушение, а неплащането на глобата в едномесечен срок не е въздигнато за такова.

Съдиите заявяват: „След изтичане на едномесечния срок, ако лицето не е платило глобата, може да се пристъпи към принудително събиране на публичното вземане, в което длъжникът разполага с права и средства за защита, уредени в приложимия процесуален закон. С оспорените разпоредби, на практика законодателят е смесил характера и същността на принудителните административни мерки със санкциите за административни нарушения“.

През ноември 2020 г. Върховният административен съд разпореди на МВР незабавно да прекрати проверките за неплатени глоби на два гранични пункта с Гърция. В центъра на определението му беше именно това, че с тях се нарушават правата на гражданите и върховните съдии изтъкнаха, че това, че държавата не може да си събере глобите, не е основание да спира хората на границата. 

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn