Консултацията за състава на ОИК в Панагюрище ще е на 23 август

Кметът на община Панагюрище кани ръководствата на партиите и коалициите за участие в консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия (ОИК) на територията на общината във връзка с провеждането на местните избори на 29 октомври 2023. Консултациите ще се проведат на 23 август, от 14.00 часа, в сесийна зала на Общинска администрация-Панагюрище.

Поканените партии и коалиции следва да подготвят и представят необходимите документи – писмено предложение за състав на ОИК, заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование, предложение на партиите и коалициите за резервни членове, декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

В случаите, когато при консултациите е постигнато съгласие между представителите на партиите и коалициите кметът на общината представя в ЦИК до 28-и август включително писмено предложение за състава, заедно със списък на резервните членове. Когато не е постигнато съгласие, ЦИК назначава ОИК въз основа на направените предложения на партиите и коалициите, които са участвали в консултациите. В случай че парламентарно представените формации не са направили поименни предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите при кмета на общината, чрез жребий. Централната избирателна комисия назначава ОИК за всяка община до 08.09.2023 г. включително – 50 дни преди изборния ден.

Общият брой на членовете на Общинската избирателна комисия се определя според броя на избирателните секции на територията на общината. С до 150 избирателни секции включително – 11 души, с над 150 секции – 13, за районите в градовете с районно деление Пловдив и Варна – 27 и за Столичната община – 39-ма. При назначаването на членовете се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание съобразно броя на народните представители от всяка група към 31.07.2023 г., но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция.

file icon pdfПокана за участие в консултации за определяне на състава на Общинска избирателна комисия (ОИК) за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn