Кражбите са били най-честите противообществени прояви на деца

Постоянната комисия „Местно самоуправление и законност” прие за сведение отчета на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ за миналата година. Присъстващата на заседанието Боряна Шкодрева, секретар на комисията, даде в допълнение и малко статистика в цифри.
През 2015 година обществените възпитатели от МКБППМН са работили с 13 деца, от които 2 малолетни момчета, 1 малолетно момиче, 7 непълнолетни момчета и 3 непълнолетни момчета. Наложените възпитателни мерки са общо 21.

18 са децата, извършили противообществени прояви и престъпления през миналата година, от тях 7 малолетни момчета, 10 непълнолетни момичета и 1 непълнолетно момиче. Най-чести са били кражбите. Сигналите, подадени в МКБППМН са 20, от тях 1 е постъпил от РУ на Полицията, 13 са подадени от Районна прокуратура, 4 от длъжностни лица и 2 са подадени от граждани. Разгледаните възпитателни дела са 15, прекратени са 5. През календарната 2015 година от прокуратурата са постъпили два сигнала за две деца, хванати с марихуана. Наложената мярка е била оставяне под засилени грижи на родителя. Под техен контрол непълнолетните нарушители са изготвили презентации за зависимостите.
Секретарят на МКБППМН Боряна Шкодрева отправи към съветниците молба за съдействие, да бъде намерена работа на едно 16-годишно момче от ЦНСТ „Павел Бобеков”. Младежът има решение от ТЕЛК за 50% инвалидност, не притежава почти никакви умения. Регистриран е в Бюрото по труда и е преминал на индивидуално обучение. „Това е начин да го мотивираме”, обоснова се Шкодрева.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn