Кръгла маса по проект „Обичам природата и аз участвам“ се проведе в ОУ „Проф. Марин Дринов“

На 30 октомври в ОУ „Проф. Марин Дринов“ град Панагюрище се проведе кръгла маса по проект „Обичам природата и аз участвам“. Проектът е финансиран  от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околоната среда.
Заместник-директорът на училище Богдана Шишкова запозна присъстващите с целите и задачите на проекта. Подчерта, че реализираните дейности са пряко свързани с образователно-възпитателния процес по роден край, околен свят, човекът и природата, биология и здравно образование. Чрез организираните и проведени дейности бе дадена възможност на всеки ученик в ОУ „Професор Марин Дринов” да осъзнае, че опазването на природата е въпрос на отговорност и граждански ангажимент на всеки един от нас.
В заключение Богдана Шишкова сподели, че в училището ще продължи активната работа за повишаване знанията на учениците в областта на околната среда и формиране на екологосъобразно мислене, култура, поведение и чувство на лична отговорност към състоянието на природата около нас.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn