Лагерниците на с.Панагюрски колонии заплащат за една смяна 80.70 лева

Във връзка с организиране летния отдих на учениците в ученически лагер в село Панагюрски колонии, Общинска администрация – Панагюрище уведомява всички родители на учениците, че общата стойност на средствата за една лагерната смяна е:

  • 7 лева х 10 дни = 70 лева– размер на дневния стойностен хранителен оклад;
  • 10 лева лагерна такса /според Наредбата за определянето и администрирането на   местните такси и цени на услугите на територията на община Панагюрище/;
  • 0,70лева застраховка /според Наредба №2/24.04.1997 г. изм. и доп., в ДВ бр.74/1998 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм /;

 

Средствата в размер на 80,70 лева следва да се внесат в Център за административно обслужване – град Панагюрище, пл. „20-ти април“ №13, Община Панагюрище, както следва:

  • за първа лагерна смяна – до 12:30 часа на 10.07.2017 година;
  • за втора лагерна смяна – до 12:30 часа на 24.07.2017 година;
  • за трета лагерна смяна – до 12:30 часа на 07.08.2017 година.

– 3,00 лева – пътни разходи /на отделен списък/ – събират се от началника на лагера.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn