Лицата и семействата, които не спазят срока, ще им бъдат прекратени помощите за деца

До 29 февруари лицата и семействата, на които са отпуснати помощи за деца от 1 април и от 1 май 2015 г. са длъжни да уведомят писмено съответната дирекция „Социално подпомагане“ за всички промени на условията, при които е отпусната помощта, включително и дали семейството живее постоянно в страната в следните срокове. До 31 януари 2016 г. това трябваше да направят лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 март 2015 г.
31 март 2016 г. е срокът за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 юни и от 1 юли 2015 г.
Родителите, които живеят без сключен граждански брак следва да подадат ново заявление-декларация с всички необходими документи.
В срок до 30 дни от получаване на информация, свързана с промяна или отпадане на основанията за получаване на месечна помощ по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца, дирекция „Социално подпомагане“ извършва проверка, в резултат на която може да измени, спре или прекрати помощта за всички или за част от децата в семейството.
От дирекцията уточняват, че тези, които не спазят срока, ще им бъдат прекратени помощите.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn