Лицата, които са получили иглолистна дървесина, няма да имат право да се записват на по-късен етап за широколистна

Цялостната организация за снабдяването на населението с дърва за огрев до края на 2015 година, съобразно Годишния план за ползване на дървесина, е била обсъдена на работна среща между кмета на община Панагюрище Никола Белишки, директорът на териториално поделение Държавно горско стопанство „Панагюрище“ Петър Тодоров и кметовете на населени места, съобщават от местната администрация.

На срещата е взето решение, съгласно утвърдените лимити, кметовете на кметствата в община Панагюрище да изготвят списъци по утвърден образец, които след утвърждаване от кмета на общината да бъдат предоставени в ТП ДГС „Панагюрище“.

Първоначално ще бъде предоставяна за ползване иглолистна дървесина, като добивът й ще стартира от 15 септември 2015 година. Лицата, които са получили иглолистна дървесина, няма да имат право да се записват на по-късен етап за широколистна. Пънове и вършина ще се предоставя неограничено, спрямо предварително изчислените възможности от ТП ДГС „Панагюрище“.

Позволителните за сеч ще се издават от служители на ТП ДГС „Панагюрище“ само на лицата, посочени в списъка, като същите е необходимо да се легитимират с документ за самоличност. Датите и служителите, които ще издават позволителни за сеч, ще бъдат посочвани на информационното табло в стопанството и в кметствата. Лицата, посочени в списъка, е необходимо да осигурят лице, което ще осъществи добива на дървесина, като същото е необходимо да притежава валидно свидетелство за правоспособност за работа с бензиномоторен трион, издадено от Контролно.техническа инспекция. За моторното превозно средство, с което ще бъдат извозвани добити дърва, е  необходимо да бъде издадено разрешително за достъп до горски територии, съгласно изискванията на Закона за горите. Разрешителните от този вид ще се издават от ТП ДГС „Панагюрище“ след представяне на талони за валидна гражданска отговорност и за преминат годишен технически преглед на моторните превозни средства и документ за регистрация от Общината по постоянен адрес на собственика за пътни превозни средства /каруци/ и за трактори до 15 конски сили. Добитите дърва следва да бъдат транспортирани  само до адреса на лицето, посочено в списъка на правоимащите лица, като същото няма право да ги продава или предоставя на трети лица.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn