Личните карти ще могат да се ползват като носител на данни за електронна идентичност

Правителството прие решение за развитие на българските лични документи (БЛД) и за осъществяване на дейността по тяхното издаване след изтичане на договора за сега издаващите се лични документи.
С решението се одобрява вграждането в личната карта на електронен носител с безконтактен достъп, съобразен с изискванията на ICAO (Международната организация за гражданска авиация), който дава възможност картата да се използва като електронен документ за пътуване и като носител на данни за електронна идентичност.
Предвижда се да се премине и към нов модел на централизирано персонализиране на БЛД. Той включва дейностите по доставка на оборудване (хардуер и софтуер), на бланки за БЛД и на консумативи и лицензи, необходими за производство и персонализация на БЛД; извършване на дейностите по производство и персонализация на БЛД и по транспортиране на издадените БЛД от центъра за персонализация към 29 централизирани пункта за административно обслужване на граждани за периода на жизнения цикъл на доставеното оборудване, но не повече от 10 години, считано от въвеждане в експлоатация на системата.
На министъра на вътрешните работи се възлага обявяването на обществена поръчка, която има за предмет изграждане, поддръжка и експлоатация на Централизирана система за персонализиране на БЛД и осигуряване на прехода от действащата към новата система.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn